Untitled Document

Projektet
Kulturens vagga i Östa

En arbetsgrupp tillsattes med målsättningen att återuppbygga den samfällda kvarnen som såldes på auktion och revs omkring 1930.

På Hembygdsgården hittades en ritning av kvarnen upprättad av Norasonen Alex Österlund, Ärligbo.
Sedan byggnadstillstånd beviljats av berörda myndigheter så kunde byggandet av kvarnen fortskrida under projekttiden 2001-05-11 - 2002-04-05.

Som en grundplåt för projektet beviljade Heby kommun ett startbidrag på 50.000 kronor.

Övrig finansiering

De gamla utrangerade spängerna vid första källan har av säkerhetsskäl ersatts med flytbryggor

Övrigt i projektet var att även förbättra den kvarntekniska utrustningen och reparera bakugnen i Mjölnarbostaden. Tyvärr så räckte inte anslagen till så reparationen av den ligger tillsvidare på is.

Finansiering ordnades genom: