Untitled Document

Historien
Kulturens vagga i Östa

Platsen omnämns redan på 1100-talet som "en liten skvalta vid en källa"

Källorna

I den första av de tre källorna, som ger 4,3 miljoner liter per dygn, kan man se hur grundvattnet i Ingboåsen trycks upp på 5 meters djup. Vintertid understiger vattnet inte 5 plusgrader. 
Källan ger besökaren ett färggrant och trolskt intryck, vilket även den omgivande skogen gör.

De tre källorna förbinds genom en bäckfåra. Den övre källan ligger vid foten av Ingboåsen vilken är en förgrening av Enköpingsåsen som med sin sträckning går igenom hela Heby kommun.

I de tre källorna kan man se amerikansk bäckröding

Kvarnen

Kvarnen omnämns i slutet av 1400-talet som en skattebelagd kvarn vid en källa.
I dag är kvarnen en kopia av den samfällda kvarn som såldes på auktion omkring 1930. Den siste mjölnaren av släkten Holmberg dog 1928.

 

Mjölnarbostaden

är troligtvis från 1700-talet. Där hade mjölnarfamiljen ett större rum med öppen spis och bakugn. Den har tyvärr rasat samman.
En mindre sidkammare som användes sommartid finns i byggnaden 

Kring byggnaden förekommer olika gamla växter, äppelträd och flera sorters bärbuskar.

Byggnaden renoverades under 1995 i gammal stil med lerklining på väggarna och nya golv som ersatte tidigare jordgolv.

Kostnaden för material betalades av Länsmuséet i Västmanland
Arbetena utfördes av arbetslösa genom  hjälp av Länsarbetsnämnden
Byggnaden ägs av Heby kommun men föreningen har genom avtal nyttjanderätt 

Snickarverkstaden

Byggnaden flyttades från källorna till Östaby omkring 1940.
Den ägs idag av Nora Kyrka och används som kursgård med övernattningsmöjligheter.

Mjölnaren hade rätt att ta tullmjöl som ersättning då han skötte malningen.
Då lönen i övrigt var knapp kunde han tillverka möbler i verkstaden där det fanns handdrivna maskiner och diverse handverktyg.
Dess inventarier har genom donation kommit tillbaka. I snickarbänkens lönnfack hittades ritningar på olika möbler m.m. och gamla handlingar som berättar att Holmbergarna var mycket händiga hantverkare.