Ingbo - Styrelse

Vid årsmöte den 28 mars 2017 valdes följande styrelse:

Ordförande: Torsten Landén
Kassör: Bengt-Olof Söderlund
Ledamöter: Per Möller, Karl-Erik Olsson
Suppleant: Per Olov Sundelin

Till revisor valdes Dick Åström och som suppleant valdes Per Olov Sundelin


Kort om föreningens bakgrund.
Kulturens vagga i Östa

Ingbo Källor & Kvarn är en ideell förening som bildades den 8 augusti 2001 vid ett möte i Säljastugan, Nora Hembygdsgård.

En interrimstyrelse bildades där följande personer valdes:

Ordförande och projektledare - Torsten Landén, Tärnsjö. (Sedan 1974 anställd som ansvarig för Östareservaten av Westmannaturism)

Sekreterare - Anders Svensson. Tjänsteman Heby kommun

Kassör - Bo Larsson. Tjänsteman Heby kommun

Övriga ledamöter
Ove Pettersson - Nordmyra, Tärnsjö
Lars Lööw - Högsbo
Per-Anders Eriksson - Östa
Calle Lindbom - Östa
Per Möller - Åby
Per-Erik Pettersson - Hemmingsbo

Föreningens syfte är att:

  • Återskapa och för framtiden bevara en unik miljö

  • Främja en återuppbyggnad av Ingbo kvarn med dess tekniska utrustning i fullt bruk

  • Verka för att kunskap om gamla tekniker inte försvinner med den äldre generationen

  • Sommartid driva verksamhet på platsen, som café, samt förevisning och information om platsens betydelse ur ett historiskt perspektiv

  • Främja en utveckling av turism i regionen